1. Μια φίλη σου έχει σοβαρό πρόβλημα με τη σχέση της και ζητά τη βοήθειά σου. Τι κάνεις;