Έμπνευση & Πάθος

Απελευθερωμένος από τους αυστηρούς κανόνες του κλασικού μπαλέτου, ο σύγχρονος χορός επικεντρώνεται στον προσωπικό τρόπο έκφρασης του χορευτή, απομακρύνοντας σταδιακά τις αναστολές που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή της κίνησης.

Στα σεμινάρια σύγχρονου χορού διδάσκονται τεχνικές release, Graham, Limon και συνδυασμός αυτών, καθώς και τεχνικές Partnering και αυτοσχεδιασμός.

Τα σεμινάρια σύγχρονου χορού απευθύνονται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές ή άτομα που ασχολούνται με το σώμα τους με οποιαδήποτε μορφή άσκησης.

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.